บริการ ปริ้นงาน หน้าละ 50 สตางค์ ปริ้นหน้าหลัง 40 สตางค์ ปริ้นสีอิงค์เจท 50 สตางค์ จัดส่งฟรีทั่วประเทศ,ปริ้นงานด้วย Laser Printer ปริ้นเตอร์ สีอิงค์เจท กระดาษคุณภาพ ขนาดกระดาษ A4 กระดาษ A5